Monday, February 16, 2009

Dayi Pu erh tea, puerh loose teaDa yi yu run shu bing 701 ( Old puerh / Vieux Pu erh )  • Da yi gao shan yun xiang
  • Meng Ku Loose Pu’erh tea
  • Gong Ting Loose Pu’erh tea ( pu erh imperial 3-5 ans )

1 comment: